Enter your keyword

post

በእውን የመጽሀፍ ቅዱስ እውነታነት በስነ-ቅርስ ተመራማሪዎች ዘንድ አንድምታ አለውን?

በእውን የመጽሀፍ ቅዱስ እውነታነት በስነ-ቅርስ ተመራማሪዎች ዘንድ አንድምታ አለውን?

የኢትዮጵያ ጉበኞች አለምአቀፍ የጸሎት አገልግሎት ከሊድስታር ቲዮሎጂካል ኮሌጅ እና ከአዳማ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ አዘጋጅቶሎታል።

ርዕስ:- “በእውን የመጽሀፍ ቅዱስ እውነታነት በስነ-ቅርስ ተመራማሪዎች ዘንድ አንድምታ አለውን?”

ቀን:- ጥቅምት 30 – ህዳር 1/2010 ዓ.ም

ሰአት:- ከሰአት ከ10:00-12:00

ቦታ:- በሊድስታር ት/ቤት አዳራሽ አዲስ አበባ

ቀን:- ህዳር 2 እና 3

ሰአት:- ህዳር 2 ሙሉ ቀን እና

ህዳር 3 ከሰአት ከ8:00 ጀምሮ

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.